Тег AREA. Top_201


Сайт Л і с к и               Головна      Про сайт     Архів новин     Флора/Монітор     Вебкамера 

Як створити будинковий комітет

Як створити будинковий комітет
1. Ініціювання створення ОСН
  Ініціювати створення ОСН можуть лише збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, тобто жителі, які зареєстровані за відповідним місцем проживання, досягли 18-ти років і не визнані судом недієздатними.

2. Підготовка зборів та конференції мешканців
  Ініціативній групі необхідно визначитись із територією, на якій створюватиметься ОСН, - нею може бути або будинок, або кілька будинків. Тому створення ОСН в частині будинку - одному або кількох під'їздах буде неправомірним. Потім потрібно вирішити питання проведення загальних зборів жителів (конференції) з ініціативою створення ОСН. Для проведення конференції жителів багатоквартирного будинку спочатку потрібно провести збори жителів по під'їздах або по поверхах, на яких буде обрано представників на конференцію жителів.
Тому треба розбити свій будинок на "території" (під'їзди, поверхи), на яких цілком реально провести загальні збори жителів, тобто такі збори, на які зможуть прийти не менше половини або іншої кількості громадян, що проживають на даній території.
Одночасно потрібно скласти графік проведення всіх зборів та конференції.

3. Проведення загальних зборів з висунення представників на конференцію (перші збори, далі будуть тільки конференції)
  Ознайомтесь із деякими рекомендаціями з їхнього проведення. Будь-які збори розпочинаються з реєстрації учасників. Бажано заздалегідь підготувати реєстраційні листи, у яких учасники ставитимуть підписи. Спочатку обирається голова та секретар зборів. Рішення зборів зазвичай ухвалюються більшістю голосів його учасників. Голова зборів повідомляє учасникам зборів інформацію про кількість присутніх. Після того, як легітимність, тобто законність, зборів визначено, на голосування ставиться проект порядку денного. Основне його питання - обрання представників на конференцію жителів будинку з ініціювання створення ОСН і з обрання будинкового комітету. Не зайвим буде на зборах вирішити питання й персонального складу будинкового комітету, і, в першу чергу, почути побажання мешканців - кого вони бачать головою органу самоорганізації населення у своєму будинку.
І найголовніше - всі збори мають бути запротокольовані та підписані головою і секретарем.

4. Проведення конференції з ініціюванням створення будинкового комітету (перша конференція)
  Після того, як проведено загальні збори по під'їздах (поверхам) та обрано представників на конференцію, настає черга самої конференції. Процедура проведення конференції подібна загальним зборам. Всі учасники реєструються.
   При цьому Закон України "Про органи самоорганізації населення" ставить жорсткі вимоги до їхньої реєстрації - необхідно скласти списки учасників конференції, у яких треба зазначити прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, серію і номер паспорта, домашню адресу кожного учасника. Після обрання голови і секретаря конференції потрібно порахувати та оголосити кількість присутніх.

Прийняти порядок денний конференції:
- ухвалення рішення про ініціювання створення в будинку органу самоорганізації населення - будинкового комітету;
- назва будинкового комітету;
- затвердження основних напрямів діяльності будинкового комітету;
- територію, у межах якої має діяти будинковий комітет;
- обрання ініціативної групи, члени якої представлятимуть інтереси жителів - учасників конференції в міській раді.

5. Отримайте дозвіл на створення будинкового комітету. Після проведення зборів до міської ради подаються такі документи:
- заяву про створення ОСН;
- протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету;
- список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника; протоколи загальних зборів жителів, на яких обиралися представники на конференцію. Подані документи розглядаються в структурних підрозділах міської ради, готується відповідний проект рішення. Рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

6. Обрання органу самоорганізації населення та затвердження Положення про ОСН.
Положення про будинковий комітет. У Положенні про ОСН обов'язково зазначається:
- Назва та юридична адреса.
- Основні завдання та напрями діяльності.
- Права та обов'язки членів ОСН (для керівника та секретаря вони регламентуються статтями 22 та 23 Закону України "Про органи самоорганізації населення").
- Територію, у межах якої діє ОСН.
- Термін повноважень будинкового комітету та порядок його дострокового припинення (законом термін повноважень ОСН обмежений терміном повноважень місцевої ради, яка дала дозвіл на діяльність будинкового комітету, тобто він може бути і меншим, але, у будь-якому випадку з черговими новими виборами до ради має відбутися і чергове переобрання самого будинкового комітету).
- Порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності.
- Порядок припинення діяльності ОСН.
- Інші питання щодо діяльності будинкового комітету, - як правило, юридичний статус - порядок легалізації, структура органів управління (наприклад, наявність комісій з напрямів діяльності - житлово-комунальне господарство, впорядкування двору, соціальна робота, дозвілля дітей та молоді та ін.) тощо.

7. Проведення конференції з обрання будинкового комітету (друга конференція)
  Після отримання дозволу міської ради на створення ОСН необхідно скликати вже другу конференцію (збори) жителів за місцем проживання. Порядок її проведення та ухвалення рішень залишається тим самим, що і для перших зборів. На цій конференції жителі повинні затвердити вищезгадане Положення про ОСН - будинковий комітет, необхідно обрати сам орган самоорганізації населення у складі керівника, заступників, секретаря, інших членів. До того ж учасники зборів самі визначають загальну кількість членів свого будинкового комітету. Жителям важливо одразу визначитися - яким чином вони легалізуватимуть свій будинковий комітет - шляхом реєструвати його з набуттям статусу юридичної особи, або письмовим повідомленням виконавчого комітету міської ради. З метою реєстрації ОСН збори повинні ще обрати своїх уповноважених представників, які і подадуть засновницькі документи до виконавчого комітету міської ради.

8. Легалізація будинкового комітету
  Легалізація, котра завершує етап створення ОСН, є обов'язковим заходом, оскільки лише після неї орган самоорганізації населення може вступати у правовідносини з місцевою владою та іншими організаціями, може починати здійснювати свої повноваження. Закон визначає два можливі способи легалізації ОСН - реєстрація та повідомлення про заснування. Наслідком реєстрації є набуття ОСН статусу юридичної особи. Для потреб представництва інтересів усіх мешканців реєстрація не є обов'язковою, достатньо легалізації будинкового комітету шляхом повідомлення, для чого керівникові будинкового комітету потрібно направити до виконавчого комітету міської ради письмове повідомлення про створення будинкового комітету разом із необхідними документами: - копією рішення міської ради про надання дозволу на створення ОСН; - протоколом зборів (конференції) жителів за місцем проживання; - положенням, затвердженими зборами (конференцією) - у 2-х примірниках; - персональним складом членів ОСН із вказівкою прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця помешкання.


   Схожі публікації на сайті "Ліски" можна знайти за тегом "ОСН".Ірина  19.03.2016 20:39
Стаття мені сподобалась.На сьогодні це дуже важливе питання .

Можете додати свій коментар
Щоб змінити слово на інше (якщо букви важко розпізнати), клацніть на малюнку

Ваше ім'я:         Слово з малюнка:  

Коментар (до 1000 символів, тільки текст, гіперпосилання недопустимі):