До змісту 
 На головну сторінку 

Діяльність місцевих депутатів та громадських діячів


Останні коментарі:

#-------------------------------------------------------------------------------------------- 0) { $namej=1; } else { $namej=0; } fclose($ajfile); // close file if ($namej==1) { $val="artj".str_pad($tnumarti,4,"0",STR_PAD_LEFT).".html"; $afile=fopen($val,"r"); $newa="newj".substr($val,4,4).".shtml"; } else { $val="arti".str_pad($tnumarti,4,"0",STR_PAD_LEFT).".html"; $afile=fopen($val,"r"); $newa="news".substr($val,4,4).".shtml"; } echo " "; $stroka=fread($afile,4096); // read 2048 bytes fclose($afile); // close file $pos1=strpos($stroka,"470347cd2af9e77fcb4f25a4b26701ce"); $stroka=substr($stroka,$pos1+32); $pos2=strpos($stroka,"-->"); $stroka1=substr($stroka,0,$pos2); // date $stroka=substr($stroka,strlen($stroka1)+3); $pos3=strpos($stroka,"f8212fc11b66cefcaca5dcf1b9474299"); $stroka=substr($stroka,$pos3+32); $pos4=strpos($stroka,"-->"); $stroka2=substr($stroka,0,$pos4); // title $pos5=strpos($stroka,".jpg"); if ($pos5==0) { $pos5=strpos($stroka,".png"); } #echo $pos5; $stroka3=substr($stroka,$pos5-12,16); $pos6=strpos($stroka3,"/"); // image file name $stroka3=substr($stroka3,$pos6+1); if ($pos5>600) { $stroka4="
Докладніше
"; } if (existnews($newa)==1) { echo "
"; echo "

"; echo $stroka4; echo $stroka1."
"; // date echo ""; echo $stroka2."Докладніше..."; // title echo ""; echo "

"; } $stroka=""; return; } #-------------------------------------------------------------------------------------------- function existnews($finame) // { $ne=0; $finame="../site/news/".$finame; if (file_exists($finame)) { $ne=1; } return $ne; } #-------------------------------------------------------------------------------------------- ?>