ОСН - орган самоорганізації населення.

Підстава для утворення - Закон України "Про органи самоорганізації населення" (далі - Закон).

Створення ОСН дозволить :


1. Здійснювати правовий захист жителів.

ст.14 п.1.1 Закону: "Представляти інтереси жителів будинку у ... місцевих органах влади".

2. Контролювати ЖЕК.

ст.14 п.1.6 Закону: "Здійснювати контроль за якістю наданих громадянам житлово-комунальних послуг".

3. Допомагати один одному.

ст.14 п.1.8 Закону: Організовувати допомогу громадянам похилого віку, мало-забезпеченим та багатодітним сім'ям.

4. Охороняти громадський порядок та протипожежну безпеку.

ст.14 п.1.10 Закону: Сприяти правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку.

ст.14 п.1.9 Закону: ...брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки.

5. Отримувати від міської ради кошти на здійснення статутної діяльності.

ст.14 п.4 Закону: ...міська рада передає ... відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації ....повноважень.